fredag, september 13, 2013

Digitalt liv behöver inte vara articifiellt

Upptäckte just att jag fått en följare på denna blogg otroligt nog. Och att det är några sidvisningar då och då, så jag kan väl drista mig till att göra första uppdateringen på sisådär 7 år. Om jag var det minsta religiös så skulle jag trott att Gud gett mig en käftsmäll  för de tidigare inläggen, dvs att jag hade mage till att spekulera i framtida livsformer och universums skapelse, etc, etc. Jag fick iaf en släng av utbrändhet strax efter de där inläggen, som har tagit ca 7 år att återhämta mig ifrån. Nu är jag nästan helt okej igen, om än lite sargad. Nåväl, det var inte det jag skulle skriva om nu.

De senaste åren har jag inte kunnat släppa tankarna på ett av alla påbörjade projekt. Tillskillnad från de andra projekten så vill jag verkligen slutföra det här någon gång, men börjar inse att jag måste försöka ta hjälp av andra. Nåväl, det är också en annan historia, men det handlar om en digital livsform.

Eftersom jag pluggat både genetik och lite programmering så har jag lockats av tanken att försöka kombinera det där, och funderade väldigt mycket under något år på det där och började till och med skriva ett litet program. Jag har hela tiden tänkt att det är en idiotisk idé och att det är ännu mer idioti att försöka sig på det, men jag har ännu inte kunnat hitta något hinder som säger att det är omöjligt.

Idén gäller en digital livsform, och vad är då det? Det har gjorts flera försöka att skapa artificiella intelligenser, men de är ofta komplicerade och försöker många gånger efterlikna befintliga intelligenser och lösa uppgifterna på liknande sätt. Det tror jag däremot är en halsbrytande idé, eftersom den biologiska hjärnan och livet är så enormt komplex, ingen människa kan någonsin greppa hur det fungerar, dvs hur ca 30.000 proteiner samverkar med varandra och med den föda vi stoppar i oss. Man kan få en viss förståelse om man förenklar processerna, och man kan få en djupare förståelse om man fokuserar på ett enda protein eller molekyl och studerar det i detalj. Men att få en full förståelse för helheten kommer åtminstone inte dagens människa lyckas med, eftersom det är allt för mycket som samverkar på ett komplicerat sätt. En hel del biologiska funktioner i vår kropp är inte kartlagda av vetenskapen ännu. Att då försöka sig på att skapa en artificiell intelligens, är lika knasigt som om en treåring skulle försöka sig på att bygga ett riktigt rymdskepp. Tanken är god och beundransvärd, men omedvetet naiv.

Lösningen kan istället vara att skapa ett program med sina egna gener, som kan evolvera på ett slumpmässigt sätt som sedan utvecklas i en viss riktning. Vad man måste komma ihåg då är att den digitala livsmiljön är i allt väsentligt totalt annorlunda än den biologiska. Så det finns ingen mening med att försöka efterlikna eller simulera en biologisk miljö eller biologiska processer, bortsett från evolutionsprocessen och en del genetik.

Livet på jorden startade när de första primitiva generna bildades. De hade förmågan att reproducera sig själva med hjälp av beståndsdelar i närheten och de kunde även tillverka andra nyttiga molekyler som säkrade deras existens. Mutationer, som i de flesta fall skadar livsformen kan i sällsynta fall ge upphov till någon ny fördel som ökar chansen till överlevnad. Men vad som är gynnsamt beror alltid på vilken miljö och omgivning livsformen existerar i. Evolutionen styrs därför av förändringar i miljö och omgivning.

En digital livsform bör vara så enkelt uppbyggd som möjligt, precis som de första primitiva formerna av liv, som förmodligen var fullt möjliga att förstå in i minsta detalj även för en människa. Därför kan man utan större svårigheter programmera en digital variant av gener, lägga till en slumpvis mutationsprocess. Men något måste också tala om vilka mutationer som är av godo och vilka som är av ondo och bör selekteras bort. Det krävs därför också en selektionsprocess och viktigast av allt är en stor mängd förändringar i den digitala miljön. Förändringarna kan nog till viss del automatiseras, men vill man att det ska utvecklats åt en mer mänskligt liknande intelligens så måste man nog som användare mata in en hel del information och på sätt o vis lära upp den precis som man gör med ett litet barn. På så sätt så får den digitala livsformen själv utvecklas och hitta lösningar på problem, på samma kaotiska och slumpvisa sätt som i den biologiska världen. Med en selektionsprocess kommer endast de livsformer som är bästa på att lösa problem och möta nya utmaningar att överleva.Och det fina med allt är att vi människor inte behöver tänka ut, eller kommer kanske ens kunna förstå, hur den ska lösa ett visst problem. Huvudsaken är att den gör det, och inte hur, eftersom de ineffektiva och felaktiga lösningarna kommer selekteras bort.

Jag har en mycket mer utförlig och detaljerad beskrivning av hur ett sånt här program ska fungera och vad det ska innehålla. Har till och med börjat programmera på det. Men eftersom jag inte har så mycket tid och intresse för själva programmeringen, så går det oerhört långsamt fram. Därför har jag kommit fram till att jag nog ska försöka bilda ett team med programmerare, 3-4 st kanske. Det är egentligen inte ett stort eller svårt projekt programmeringsmässigt och en person skulle säkert kunna fixa det, men det är intellektuellt utmanande och det krävs oerhört mycket tanke bakom varje rad kod nästan. Därför tror jag det är bra att ha flera som jobbar med projektet, dels så att man kan se varandras misstag och dels att man kan diskutera mycket kring projektet.

Om du är en tillräckligt galen och våghalsig programmerare, så får du gärna kontakta mig på mejl. Och det går bra att mejla till min gmail-adress där första halvan av emailen innan snabel-a:et är samma namn som denna blogg har. Jag kollar dock den mejlen ytterst sällan så ha tålamod. Du behöver i så fall inte ha kunskap om genetik o sånt, för det kan jag relativt snabbt lära ut, åtminstone de delar som är bra att känna till. Däremot bör du ha tålamod och uthållighet och inte ge upp alltför lätt. Skicka bara ett litet mejl och berätta kort vem du är och länka gärna till något program eller liknande som du gjort. Även om du inte är programmerare är du välkommen att kontakta mig om du väldigt gärna vill delta. Berätta i så fall lite om dig själv och varför du vill vara med.

Jag tänker mig projektet i första hand som ett hobbyprojekt, men när vi väl börjar med det vill jag att vi håller det hemligt. Om vi skulle lyckas skapa en riktig livsform så kan det finnas en fara i om koden och information sprids till fel personer. Det kommer därför till en början inte innebära några pengar, utan bara uppoffring av tid. Men vi behöver å andra sidan inte stressa fram, utan vi lägger den tid och energi vi har. Jag är en vanligt arbetande snubbe och kan förvisso tänka mig offra ett antal tusenlappar om det behövs köpas in nåt, eller om någon annan kostnad skulle uppstå. Men visar sig projektet ge resultat och kunna funka på det sätt jag tror att det kan göra, så är min tanke att vi antingen som eget bolag försöker tjäna pengar på skapelsen på något sätt, eller sälja den. Och då tänkte jag att vi delar exakt lika på det vi tjänar, förutsatt att alla bidrar aktivt till projektet.

Jag har en del kunskaper om företagande och annat administrativt jox, och tänkte ta på mig den biten och agera som nån slags samordnare och på nåt sätt koordinera projektet. Vill inte se mig som nån chef, för jag tror mer på diskussion och samarbete, men jag tänkte ändå ta på mig nån drivande roll som föreslår en strategi och delar ut uppgifter och att det är jag som har sista ordet om det någon gång skulle uppstå svårlösta oenigheter. Så skicka iväg ett mejl om det låter intressant. Skicka iväg det även om du läser detta inlägg flera år efter att det skrevs.